تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات همکاران تجاری و دیگر شرکای ایران ریتیل جزو خدمات ایران ریتیل می باشد . کمپین های تبلیغات دیجیتال مارکتینگ و همچنین دیگر روش های تبلیغات به صورت گسترده کمک می کند تا شرکت های حاضر در جمع خانواده ایران ریتیل در ابعاد وسیعی به مخاطبان این حوزه معرفی گردند .

5/5 ( 1 نظر )